Atlasbridges is een internationaal non- profit organisatie die een bijdrage levert aan de maatschappij middels educatieve, culturele, sociale en wetenschappelijke activiteiten en projecten. Stichting Atlasbridges is anno 2003 opgericht en is momenteel actief met twee centra een in Nederland en een in Marokko. De centra worden ondersteund door de Atlasbridges Instituut en Atlasbridges Internationaal. Verder maakt de studentenorganisatie Atlasbridges onderdeel uit van de Stichting Atlasbridges.

Met haar deskundigheid en pro-activiteit is Atlasbridges een voorloper in competentieontwikkeling en mensenhulp en vervult zij een brugfunctie in het realiseren van eenheid in verscheidenheid, synergie, innovatie, interactie en dialoog tussen mensen en culturen. Zij is voorstander van diversiteit en besteedt ruime aandacht aan de realiteit van maatschappelijke pluriformiteit. Daardoor draagt zij tegelijkertijd bij aan de gemeenschappelijkheid en solidariteit in de samenleving.

Copyright 2004 Stichting Atlasbridges. Alle rechten voorbehouden.

Je kunt je steun aan Atlasbridges vergroten door zelf (met je kinderen, je kennis, je familie, je klas of je school) geld in te zamelen voor de projecten van Atlasbridges.

Hieronder vind je een paar suggesties:

  • Vraag mensen het statiegeld van lege flessen te doneren;
  • Organiseer een inzamelingactie op school;
  • Kom in beweging en organiseer een sportevenement zoals een sponsorloop; Of organiseer een voetbaltoernooi, tegen een kleine bijdrage.
  • Maak een Atlasbridges-tentoonstelling: Maak met verschillende klassen een tentoonstelling over het werk van (een partnerorganisatie van) Atlasbridges. Organiseer een opening waarbij de ouders uitgenodigd worden en tegen betaling van een kleine vergoeding de tentoonstelling mogen bezichtigen.

Suggesties of vragen?
Heb jij nog andere ideeën om geld mee in te zamelen of heb je vragen? Neem dan contact op met onze. Je kunt hier ook terecht voor postermateriaal ter ondersteuning van je inzamelactie.